Kedy dostanú pracujúci dôchodcovia nemocenskú?

V riadnom dôchodkovom veku nie sú žiadne obmedzenia ohľadom príjmu, mnoho penzistov teda pracuje. Kedy a za akých podmienok majú nárok penzisti na nemocenskú?
V praxi pracujú starobní dôchodcovia na štandardnú pracovnú zmluvu, skrátený úväzok, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. V prípade účasti na poistnom majú pracujúci starobní dôchodcovia v prípade choroby nárok na nemocenskú, ale maximálne po dobu 70 kalendárnych dní a za dobu trvania pracovného pomeru.

Nemocenská patrí od 15. dňa
Príklad 1) Práca na dohodu o vykonaní práce
Príklad 2) Práca na skrátený úväzok
Príklad 3) Nadštandardná mzda
Príklad 4) Dohoda o pracovnej činnosti
Príklad 5) Skončenie zamestnania = bez nároku na nemocenskú
Pracujúci dôchodcovia a nemocenská

Nemocenská patrí od 15. dňa
V prípade pracovnej neschopnosti majú pracujúci penzisti nárok na nemocenskú až od 15. dňa pracovnej neschopnosti. V prvých dvoch týždňoch pracovnej neschopnosti patrí náhrada mzdy, ktorú vypláca zamestnancovi zamestnávateľ. Obdržaná nemocenská nemá vplyv na mesačnú sumu poberaného starobného dôchodku.

Príklad 1) Práca na dohodu o vykonaní práce
Penzistka Marcela pracuje iba pre jedného zamestnávateľa na dohodu o vykonaní práce, pričom má hrubú mesačnú odmenu 10 000 Sk. V prípade, že je hrubá mesačná odmena z dohody o vykonaní práce 10 000 Sk a menej, potom sa z dohody o vykonaní práce neplatí sociálne poistenie. Pani Marcela teda nemá nárok na nemocenskú. Nárok na nemocenskú nemajú ani penzisti, ktorí pracujú pre dvoch zamestnávateľov súčasne a ani u jedného nie je odmena z dohody o vykonaní práce vyššia ako 10 000 Sk.

Príklad 2) Práca na skrátený úväzok
Pani Andrea je v riadnom dôchodku a pracuje na skrátený úväzok. Pani Andrea má hrubú mzdu 15 000 Sk. Pri práci na skrátený úväzok je možné mať hrubú mzdu nižšiu ako 16 200 Sk, čo je minimálna mzda stanovená pre prácu na plný úväzok v tomto roku. Hoci pani Andrea pracuje na skrátený úväzok s hrubou mzdou nižšou, než je minimálna mesačná mzda, tak bude mať v prípade pracovnej neschopnosti nárok na nemocenskú. Z hrubej mzdy zo skráteného úväzku sa vždy odvádza sociálne poistenie. Suma nemocenskej však bude vypočítaná z rozhodného príjmu, z ktorého bolo odvedené sociálne poistenie, pani Andrea bude mať teda nízku nemocenskú.

TIP: Kedy môžete mať 2,5-krát vyšší príjem a pritom rovnakú výšku dôchodku?

Príklad 3) Nadštandardná mzda
Penzistka Mária má hrubú mesačnú mzdu 170 000 Sk a časť jej hrubej mzdy nad 155 644 Sk tak podlieha 23% zvýšenej daňovej sadzbe. Na dani z príjmu fyzických osôb platí pani Mária vysoké sumy. V riadnom dôchodkovom veku je možné mať aj takto nadštandardné príjmy a súčasne poberať starobný dôchodok. Veľmi vysoké príjmy nie sú dôvodom na zníženie alebo odobratie starobného dôchodku. V prípade choroby bude mať pani Mária aj nárok na nemocenskú, jej nadštandardná hrubá mzda nie je dôvodom na obmedzenie prístupu k nemocenskej alebo krátenie nemocenskej pri výpočte. Pani Mária bude mať teda nemocenskú vyššiu než prevažná väčšina zamestnancov, pretože má vysokú hrubú mzdu.

Kalkulačka veku odchodu do dôchodku
Príklad 4) Dohoda o pracovnej činnosti
Penzistka Aleš si dlhodobo privyrába na dohodu o pracovnej činnosti s hrubou mesačnou odmenou 12 000 Sk. Z odmeny je pánovi Alešovi zrážané sociálne poistenie. Z hrubej odmeny z dohody o pracovnej činnosti sa sociálne poistenie neplatí, pokiaľ je hrubá mesačná odmena 3 499 Sk a menej. V prípade choroby bude mať pán Aleš nárok na nemocenskú.

TIP: Kedy príjmy na dôchodku mesačný dochodok nezvyšujú?

Príklad 5) Skončenie zamestnania = bez nároku na nemocenskú
Pán Rostislav pracoval tri roky v riadnom dôchodku a pracovný pomer mu skončil 31. 3. 2022. V pondelok 4. 4. 2022 pán Rostislav ochorel. Pán Rastislav nemôže po skončení pracovného pomeru poberať nemocenskú. Zákonná 7-dňová ochranná lehota po skončení zamestnania sa vzťahuje iba na zamestnancov v preddôchodkovom veku.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram