Aký budete mať starobný dôchodok pri poberaní minimálnej mzdy?

Mesačná čiastka starobného dôchodku závisí od rozhodných príjmov a získanej doby poistenia. Aj pri nízkych príjmoch môže mesačný dôchodok dosahovať takmer priemernú hodnotu, pokiaľ je získaná vysoká doba poistenia.
Výpočtová formula dôchodku je v Česku výhodná najmä pre ľudí s nízkymi príjmami. Občania, ktorí získajú vysokú dobu poistenia, môžu mať relatívne vysoký starobný dôchodok, aj keď pracovali dlhodobo za mzdu na úrovni minimálnej mzdy.

Ako sa redukuje príjem?
Kedy môže byť dôchodok vyšší ako mzda?
Minimálna mzda a dôchodok

Zdroj: Shutterstock

Redukcia osobného vymeriavacieho základu
Jedným z dvoch základných vstupných údajov pre výpočet starobného dôchodku je osobný vymeriavací základ, tj priemerná hrubá mzda v súčasnej hodnote za odpracované roky. Pri výpočte starobného dôchodku v roku 2022 sa hodnotia rozhodné príjmy za roky 1986 až 2021. Do prvej redukčnej hranice v sume 17 121 Kč sa pritom osobný vymeriavací základ počíta zo 100 %, v druhej redukčnej hranici (od 17 121 Kč do 155 64) len z 26%.

Tip: Dôchodková kalkulačka – vypočítajte si výšku dôchodku

Dôchodok môže byť vyšší ako mzda
Štátne dôchodky nepodliehajú odvodom na sociálnom a zdravotnom poistení a dani z príjmu fyzických osôb podlieha ročná suma dôchodku nad 36-násobok minimálnej mzdy. V praxi sa teda v takmer všetkých prípadoch z dôchodku neplatia žiadne dane. Z hrubej mzdy však áno. Z tohto dôvodu môžu mať v praxi niektorí občania s nízkymi príjmami čistý mesačný disponibilný príjem pri odchode do starobného dôchodku dokonca vyšší, než keď pracovali.

Tip: Vypočítajte si vašu čistú mzdu!

Ako sa líši dôchodok pri minimálnej mzde?
V tomto roku 2022 činí mesačná minimálna mzda 16 200 Sk. Na priznanie starobného dôchodku musí žiadateľ získať dobu poistenia (odpracované roky + náhrady doby poistenia) aspoň v rozsahu 35 rokov. Pri výpočte starobného dôchodku platí, že čím vyššia získaná doba poistenia, tým vyšší mesačný dôchodok. V priloženej tabuľke si pre názornosť vypočítame starobný dôchodok pri rôznej dobe poistenia pri osobnom vymeriavacom základe vo výške 16 200 Sk. Výpočet je vykonaný podľa legislatívy roku 2022.

Osobný vymeriavací základ

Doba poistenia

Mesačný dôchodok

500,00 €

35 rokov

499,00 €

500,00 €

37 rokov

499,00 €

500,00 €

39 rokov

499,00 €

500,00 €

41 rokov

13 863 Kč

500,00 €

43 rokov

599,00 €

500,00 €

45 rokov

14 835 Kč

500,00 €

47 rokov

529,00 €

Pri dobe poistenia 44 rokov a viac je mesačný štátny dôchodok pri osobnom vymeriavacom základe na úrovni minimálnej mzdy tohto roku vyššia ako čistá mzda. Aj keď zamestnanec pracujúci za minimálnu mzdu neplatí pri uplatnení zľavy na daňovníka vo výške 2 570 Sk nič na dani z príjmu, tak stále platí v súhrne 11 % na sociálnom a zdravotnom poistení a čistá mzda na účet teda činí 14 418 Sk.

Dôležitosť doby poistenia
Pri získaní vysokej doby poistenia je štátny dôchodok relatívne vysoký aj pri nižších príjmoch. Občania, ktorí dlhodobo pracovali a nemali medzery v poistení, sa teda nemusia báť ochodu do dôchodku. Podľa aktuálnej legislatívy si odchodom do penzie finančne príliš nepohorší av niektorých prípadoch si dokonca polepší.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram