Dokedy sa musia odovzdať prehľady za rok 2021?

Aké sú termíny na odovzdanie prehľadu o príjmoch a výdavkoch (novo prehľad o výške daňového základu) na zdravotnú poisťovňu a na okresnú správu sociálneho zabezpečenia?
Kedy odovzdať prehľady? Po odovzdaní daňového priznania
Pokiaľ odovzdávate daňové priznanie, tak je nutné prehľad o príjmoch a výdavkoch (novo sa formulár volá Prehľad o výške daňového základu) odovzdať do jedného mesiaca od podania daňového priznania. Pokiaľ ste teda odovzdali daňové priznanie až na poslednú chvíľu 1. apríla, tak ste povinní prehľad odovzdať do 2. mája 2022.

Pri odovzdaní elektronického daňového priznania máte termín odovzdania posunutý na 2. mája 2022. Prehľad ste v tomto prípade odovzdať do 2. júna 2022 na OSSZ.

Kedy odovzdať prehľady pri podaní daňového priznania s poradcom?
Ako odovzdať prehľad v zdravotnej poisťovni a ČSSZ?
Čo sa stane, ak zabudnete prehľad odovzdať?
Keď vám daňové priznanie robí daňový poradca
Ak vám daňové priznanie spracováva daňový poradca, tak je termínom na odovzdanie 1. júla 2022. Prehľady o výške daňového základu potom musíte na OSSZ dodať do 1. augusta 2022.

Zhrnutie medzných termínov na odovzdanie daňového priznania a prehľadu o výške daňového základu.

Typ odovzdania daňového priznania Termín daňového priznania Termín podania Prehľadu o výške daňového základu na OSSZ Termín podania Prehľadu o výške daňového základu na zdravotnú poisťovňu
Fyzicky 1. apríla 2022 2. mája 2022 2. mája 2022
Elektronicky 2. mája 2022 2. júna 2022 2. júna 2022
S daňovým poradcom/
s nariadeným auditom 1. júla 2022 1. augusta 2022 1. augusta 2022
Kedy a ako sa odovzdávajú prehľady

(foto: Shutterstock)

Daňové priznanie si podávate

Celkom hlasovalo: 147362

Nezabudnite, že po odovzdaní prehľadu je nutné zaplatiť do 8 dní od odovzdania prípadný nedoplatok na poistnom (platí pre doplatky za sociálne aj za zdravotné poistenie). Tiež je nutné začať platiť zálohy v novej výške, ktoré vám vyšli v prehľade o výške daňového základu. Pokiaľ platíte minimálne povinné zálohy, tak ich výška sa v roku 2021 zvýšila a ste povinní platiť vyššie zálohy na sociálne poistenie po odovzdaní prehľadu na OSSZ. Vyššie minimálne zálohy na zdravotné poistenie ste povinní platiť už od začiatku roka, teda od januára.

Ako prehľad odovzdať?
Prehľad pre OSSZ si môžete vyplniť online v interaktívnom formulári. Pokiaľ máte elektronický podpis, môžete prehľad podpísať a poslať elektronicky. Rovnako ho môžete poslať cez dátovú schránku. V prípade, že uprednostňujete návštevu pobočky, tak formuláre môžete vytlačiť a vyplniť, potom ich stačí doniesť na miestnu správu sociálneho zabezpečenia.

Odovzdanie prehľadu na zdravotnú poisťovňu závisí od toho, akú máte zdravotnú poisťovňu. U najväčšej českej poisťovne, VZP, môžete prehľad napríklad odovzdať osobne na vytlačenom formulári, môžete ho zaslať poštou, emailom alebo prostredníctvom ePodateľne či cez dátovú schránku. Možnosti u ďalších zdravotných poisťovní sú podobné.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram